Naša spoločnosť už niekoľko rokov poskytuje poradenské a konzultačné služby a zaoberá sa riešení problémov a špecifickou inžinierskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Špecializujeme sa predovšektým na otázky a problémy týkajúce sa ochrany ovzdušia, ochrany ozónovej vrstvy Zeme, emisií skleníkových plynov (CO2) a fluorovaných skleníkových plynov z chladiacich systémov a klimatizačných zariadení. Vieme však pomôcť aj pri riešení otázok v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, v oblasti nakladania s obalmi či problematikou recyklácie a Recyklačného fondu. Aktívne spolupracujeme pri príprave IPKZ žiadostí, zámerov a EIA šúdií. Zároveň sa zúčastňujeme aj externých a interných auditov. Organizujeme rôzne kurzy, školenia, semináre a kultúrno-spoločenské podujatie v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem toho sa venujeme aj reklamnej činnosti, spotredkovateľskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti a vieme poskytnúť aj administratívne služby. 


 

 

Identifikačné údaje spoločnosti:

Obchodné meno:  Ing. Alena Popovičová, PhD. - ARPenviro Team

Sídlo spoločnosti: Padáň 176

                           Padáň

                           929 01

 

IČO:       41 531 442

IČ DPH:  SK 1039892403

 

Bankové spojenie - Tatra banka: 

        číslo  účtu:                       2621211918 / 1100

IBAN:                              SK75 1100 0000 002621211918

IFT:                                TATRSKBX