Novinky

Nové právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia

04.10.2010 06:41
Dňa 16.9.2010 (s účinnosťou od 15.9.2010) boli v zbierke zákonov uverejnené všetky základne vykonávacie vyhlášky v oblasti ochrany ovzdušia. Úplné znenie si môžte stiahnuť aj na našej stránke - v sekcii právne predpisy.