Vitajte na našom webe

Naša spoločnosť už niekoľko rokov poskytuje poradenské a konzultačné služby a zaoberá sa riešení problémov a špecifickou inžinierskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Špecializujeme sa predovšektým na otázky a problémy týkajúce sa ochrany ovzdušia, ochrany ozónovej vrstvy Zeme, emisií skleníkových plynov (CO2) a fluorovaných skleníkových plynov z chladiacich systémov a klimatizačných zariadení. Vieme však pomôcť aj pri riešení otázok v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, v oblasti nakladania s obalmi či problematikou recyklácie a Recyklačného fondu. Aktívne spolupracujeme pri príprave IPKZ žiadostí, zámerov a EIA šúdií. Zároveň sa zúčastňujeme aj externých a interných auditov. Organizujeme rôzne kurzy, školenia, semináre a kultúrno-spoločenské podujatie v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem toho sa venujeme aj reklamnej činnosti, spotredkovateľskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti a vieme poskytnúť aj administratívne služby.

 Životné prostredie                  Rally team

       

 

Pretože naša webová stránka práve prebieha aktualizáciou, niektoré položky nie sú ešte doplnené. Za dočasnú neúplnosť podávaných informácii sa Vám ospravedlňujeme. 

Novinky

Nové právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia

04.10.2010 06:41
Dňa 16.9.2010 (s účinnosťou od 15.9.2010) boli v zbierke zákonov uverejnené všetky základne vykonávacie vyhlášky v oblasti ochrany ovzdušia. Úplné znenie si môžte stiahnuť aj na našej stránke - v sekcii právne predpisy.