Poďakovanie sponzorom

Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým, ktorí podporili náš automobilový team:

- ZinkPower Sučany, s.r.o.

- MM TEAM, s.r.o., Bratislava

 

 

ĎAKUJEME !!!